Diensten

Wat Tendenco voor je kan doen.

PROCES MANAGEMENT

We analyseren de bedrijfsvoering, waarbij processen van begin tot eind worden doorlopen en beschreven. Inzicht in deze bedrijfsprocessen en –middelen, maken strategische beslissingen mogelijk.

INFORMATIE MANAGEMENT

Tendenco slaat een brug tussen bedrijfsvoering, informatiestromen, de mensen en de middelen. We geven o.a. antwoord op de vraag: Bij welke informatie is het management het beste gediend bij de besluitvorming? Welke informatie wordt er openbaar gemaakt via het internet voor de klanten?

PROJECT MANAGEMENT

Tendenco zorgt ervoor dat het project precies past bij het bedrijf, zodat jij gewoon door kan gaan met je werk. Een project is succesvol als het daadwerkelijk waarde oplevert voor de klant – waarde die aan de verwachtingen van alle betrokkenen voldoet of deze zelfs overtreft.

Supply chain management

Supply chain management (SCM), ook wel integraal ketenbeheer genoemd, is een principe waarbij door middel van het verbeteren van processen en samenwerking met leveranciers en afnemers een betere functionaliteit van het deelnemende bedrijf in de keten ontstaat.

Over Tendenco

Wat betekent Tendenco?

Onze bedrijfsnaam is afgeleid van het woord ‘richting’ uit de wereldtaal Esperanto. Een taal die in het leven is geroepen om de barrière tussen verschillende culturen weg te nemen. In onze visie moet binnen organisaties één taal worden gesproken. Dat geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor de systemen waarmee gewerkt wordt.” Erik van der Weegen is de drijvende kracht achter Tendenco. Als adviseur bedrijfskundige informatica ziet hij hoe bij veel bedrijven teveel gekeken wordt naar ICT en te weinig naar de gebruikers ervan. Zijn doel is dan ook gebruikers en middelen dichterbij elkaar brengen. “Je kunt nog zoveel ICT in huis hebben, als je als ondernemer je informatiebehoefte niet helder hebt, kun je problemen binnen je bedrijf niet adequaat oplossen.” Elke ondernemer zou zich volgens Erik van der Weegen moeten afvragen‘wat hij moet weten om te doen wat hij moet doen’. En hoe hij dat regelt. “Wij helpen bedrijven graag de juiste richting uit.

De praktijk

Blog

ICT tips voor ondernemers

Lees het volledige artikel

Bedrijven verliezen miljarden

Lees het volledige artikel